132294
Artboard 2@3x-100
870 แผ่น 1
เว็บรอบ 4@3x-100
29042565-2
1212564-870x315
นิสิต [Recovered]
อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆ
รูป มทร.6 (1)
previous arrow
next arrow

กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ สิงหา…
ภาพกิจกรรม

การเรียนรู้เอกลักษณ์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ ๑๙ …
ภาพกิจกรรม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสู่สากล

วันที่ ๒๒ สิงหา…
ภาพกิจกรรม

วันราชมงคลน้อมเกล้า ๒๕๖๓

วันราชมงคลน้อมเ…
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๕
ภาพกิจกรรม
พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม
อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันที่ ๑๑ สิงหา…
ภาพกิจกรรม

การเรียนรู้เอกลักษณ์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ ๑๙ …
ภาพกิจกรรม

โครงการสืบสานวัฒนธรรมสู่สากล

วันที่ ๒๒ สิงหา…
ภาพกิจกรรม

วันราชมงคลน้อมเกล้า ๒๕๖๓

วันราชมงคลน้อมเ…
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๕
ภาพกิจกรรม
พิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมวันแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
ภาพกิจกรรม
อนุรักษ์ สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓