วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาและผู้ร่วมพิธีได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยตลอด ๗๐ ปีที่ผ่านมา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

premyupa sookcharoen

Author premyupa sookcharoen

More posts by premyupa sookcharoen