วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวชลชญา คงสมมาตย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ นายคมสัน ระย้าแดง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนนางสาวงามจิต อินทวงศ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในครั้งนี้ นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชาเป็นประธานในพิธี โดยนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมวางพวงมาลา ณ ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

premyupa sookcharoen

Author premyupa sookcharoen

More posts by premyupa sookcharoen