เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา  และชุมชนตำบลบางพระ ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมวันแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ทำบุญถวายเทียนพรรษา ซึ่งในปีนี้บุญที่ได้ร่วมทำบุญ ณ วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวนปัจจัยรวมได้ ๓๕,๐๑๗.๕๐ บาท

สำนักงานศิลปวัฒนธรรม admin

Author สำนักงานศิลปวัฒนธรรม admin

More posts by สำนักงานศิลปวัฒนธรรม admin