วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดร.จตุพร อรุณกมลศรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาไทย วิถีใหม่สู่สากล ร่วมกับ คณาจารย์ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในงานพบกับภูมิปัญญาศิลปะการทำอาหารไทย ขนมไทยโบราณ ภูมิปัญญาสมุนไพรไทย จากอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สาธิตการทำแกงมัสมันเม็ดบัว แกงสิงหล ขนมเกสรดอกลำเจียก ขนมทองพลุ ขนมช่อม่วง ขนมปั้นขลิบไส้ปลา ข้าวหมาก อาหารหมักจากถั่วเหลือง เครื่องดื่มสมุนไพร และลิปบาล์มสมุนไพร แชมพู โฟมล้างหน้า ทรีปเม้นท์ สเปย์ดับกลิ่นเท้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาร่วมกันคิดค้นการผลิตมีส่วนผสมจากสารสกัดของสมุนไพรไทยด้วย ชมผลงานการคิดโปรแกรมเกมส์คอมพิวเตอร์จากนักศึกษา
การจัดโครงการครั้งนี้ อาจารย์เกษมสุข เขียวทอง และอาจารย์ยวนจิตร พิศล้ำ และนักศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา นำการสาธิตและการเรียนรู้การทำขนมไทยโบราณ การะเวกสอดสี ถั่วแปบ ประทัดลม และ สัมปันนีด้วย
ชมการสาธิตและอุดหนุนสินค้าชุมชน และการแนะนำหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกด้วย ซึ่งการจัดโครงการนี้จะจัดในวันที่ ๒๒-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ลานหน้า Pacific Hall ชั้น ๔ ศูนย์การค้าแปซิฟิค ปาร์ค ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
premyupa sookcharoen

Author premyupa sookcharoen

More posts by premyupa sookcharoen