รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย  ฟูประทีปศิริ  รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา  ร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีไทย “สรงน้ำพระพุทธศรีเกษตร” เนื่องในวันปีใหม่ วันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารสรรพวิชญ์บริการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

premyupa sookcharoen

Author premyupa sookcharoen

More posts by premyupa sookcharoen