วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป โดยมี พระครูธรรมธรอังกูรโชตโก จากวัดเขาบางพระ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกระทงกรวยดอกไม้ กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย ณ หอประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
premyupa sookcharoen

Author premyupa sookcharoen

More posts by premyupa sookcharoen